WZP - Zakład Epidemiologii
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Piekarska 18
41-902 Bytom
32 397 65 31
Email: epidemiologiawzp@sum.edu.pl

O nas

Informacje o katedrze

Zakład Epidemiologii został utworzony w ramach Wydziału Zdrowia Publicznego. Początkowo funkcjonował w ramach Katedry Zdrowia Publicznego, by następnie pozostać samodzielną jednostką. Od 2013 r. działa w ramach nowo utworzonej Katedry Epidemiologii i Biostatystyki. Od 2007 roku kierownikiem Zakładu Epidemiologii jest dr hab. n. med. Jerzy Słowiński. Początkowo, zatrudniająca tylko trzech  pracowników jednostka, obecnie liczy 6 osób.  Są to specjaliści różnych dziedzin, dlatego też Zakład Epidemiologii realizuje interdyscyplinarne projekty.

Zakład Epidemiologii realizuje zadania dydaktyczne i naukowo badawcze.

Aktywność naukowa skupia się wokół trzech głównych tematów:

  • Epidemiologia nowotworów mózgu w regionie śląskim.
  • Epidemiologia chorób alergicznych i astmy oskrzelowej wieku dziecięcego
  • Epidemiologia społeczna (w szczególności nierówności w zdrowiu)

Obecnie Zakład Epidemiologii realizuje badania z zakresu:

  1. Przesiewowe badanie ciśnienia tętniczego metodą 24-godzinnego monitorowania metodą Holtera u studentów Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
  2. Ocena stężeń wybranych białek adhezyjnych w grupie chorych z wczesną miażdżycą.

Aktywność dydaktyczna skupia się wokół realizacji nauczania z zakresu przedmiotów takich jak demografia, demografia i epidemiologia żywieniowa, epidemiologia, epidemiologia szczegółowa, epidemiologia kliniczna, podstawy medycyny środowiskowej, metodologia badań epidemiologicznych, etyka. W trakcie zajęć Student od podstaw poznaje tajniki wiedzy epidemiologicznej, metody prowadzenia badań,  epidemiologię wybranych jednostek chorobowych w okresach rozwojowych człowieka.

Dodatkowo Studenci mają okazję poszerzać swoją wiedzę w Kole Naukowym działającym przy Zakładzie Epidemiologii. W Kole Naukowym Studenci mają okazję w sposób praktyczny wykorzystać zdobytą wiedzę poprzez  realizację projektów z zakresu szeroko rozumianej epidemiologii, profilaktyki i edukacji zdrowotnej.